Парафіївська селищна рада
16730, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с-ще Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 62 (ЄДРПОУ-04412521)

ІНСТРУКЦІЯ З ПИТАНЬ ОБЛІКУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ У ПАРАФІЇВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

Дата: 26.10.2021 16:47
Кількість переглядів: 424

ІНСТРУКЦІЯ

З ПИТАНЬ ОБЛІКУ, ОФОРМЛЕННЯ

ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

У ПАРАФІЇВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Інструкція з питань обліку, оформлення та розгляду запитів на публічну інформацію в Парафіївській селищній раді поширюється на всі запити на публічну інформацію, що отримані селищною радою відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до селищної ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до селищної ради із запитом на  інформацію незалежно від того, стосується  ця інформація  його  особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

1.5. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

1) поштою – на адресу: Парафіївська селищна рада, вул. Тараса Шевченка, 62, смт Парафіївка, Прилуцький район, Чернігівська область, 16730;

2) телефоном – (093) 424-14-80;

3) електронною поштою — inbox@parafiivska-sr.gov.ua;

1.6. Спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію:

1). спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття інформаційних запитів кабінет «Загального відділу» адміністративної будівлі Парафіївської селищної ради за адресою: вул. Тараса Шевченка,62 смт.Парафіївка, Прилуцький район, Чернігівська область. 

2). спеціальним місцем для роботи запитувачів з обмеженими фізичними можливостями з документами чи їх копіями, кабінет відділу «ЦНАП» Парафіївської селищної ради  Парафіївського селищного будинку культури  Парафіївської селищної ради за адресою: вул. Тараса Шевченка,95 смт.Парафіївка, Прилуцький район, Чернігівська область. 

1.7. Загальний відділ виконавчого комітету селищної ради веде облік запитів на інформацію, здійснює їх попередній розгляд, контроль за дотриманням термінів їх задоволення.

1.8.  Консультації щодо оформлення запиту можна отримати у загальному відділі за тел. (093) 424-14-80  та на офіційному веб-сайті Парафіївської селищної ради (parafiivska-sr.gov.ua) в розділі «Доступ до публічної інформації» головного меню.

1.9. Створення і супроводження програмного, технічного забезпечення системи обліку запитів на публічну інформацію, збереження та захист даних, що містяться в ній здійснюється загальним відділом селищної ради.

2. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію подається в довільній формі.

2.2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію запитувач може подавати запит шляхом заповнення однієї з форм запиту на публічну інформацію, які затверджені розпорядженням селищного голови  від 26.10.2021 № 166 «Про організацію роботи із забезпечення Парафіївською селищною радою доступу до публічної інформації»:

- від фізичних осіб (додаток 3);

- від юридичних осіб (додаток 4);

- від об’єднань громадян (додаток 5).

2.3. Запит на інформацію має містити:

1) Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу та/або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.4. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити консультант загального відділу, який здійснює реєстрацію вхідних документів,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

3. Система обліку запитів на інформацію

3.1. Всі запити на інформацію, що надходять до селищної ради, незалежно від форми, приймаються загальним відділом селищної ради та реєструються в установленому в селищній раді порядку реєстрації вхідної кореспонденції згідно із затвердженою номенклатурою справ.

3.2. Реєстрація письмового запиту на інформацію, отриманого електронною поштою здійснюється шляхом проставляння на ньому реєстраційного індексу та занесення запиту до системи обліку. Усні запити на інформацію – шляхом занесення їх до форми запиту на публічну інформацію з подальшим введенням до системи обліку.

4. Розгляд запитів на інформацію

4.1. Усі документи після реєстрації передаються на розгляд селищному голові, який розглядає їх та визначає структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

4.2. Після розгляду запитів селищним головою, копія інформаційного запиту передається відповідальному виконавцеві для надання відповіді запитувачеві публічної інформації. Виконавець зобов’язаний  поставити свій підпис про отримання запиту в журналі реєстрації запитів на інформацію Парафіївської селищної ради в колонці “Відповідальна особа” з обов’язковим зазначенням посади, прізвища та ініціалів.

4.3. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі.

4.4. Відповідь на запит (усно, телефоном, електронною поштою) надається структурним підрозділом селищної ради, у володінні якого знаходиться запитувана інформація. Письмові відповіді на запити надсилаються загальним відділом селищної ради через місцеве поштове відділення.

4.5. Відповідь на запит на публічну інформацію надається запитувачу у тій самій формі,  в якій оформлено запит, якщо запитувач  не  просить надати її у письмовій формі.

5. Строк розгляду запитів на інформацію

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі, якщо запит на публічну інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

5.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.5. Термін розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем, з обов’язковим повідомленням запитувача та загального відділу селищної ради.

6. Плата за надання інформації

6.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.2. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

6.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється рішенням сесії селищної ради в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію

7.1. Селищна рада має право відмовити в задоволенні запиту в разі, якщо:

- не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- особа, яка подала запит на публічну інформацію, не оплатила  встановлені фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.2. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і має містити:   прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

7.3. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

8. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію

8.1. Відстрочка в задоволенні запиту на публічну інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.2. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на публічну  інформацію має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

- причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений строк;

- строк, у який буде задоволено запит;

- підпис.

9. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

У разі, якщо селищна рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо, хто володіє такою інформацією, виконавець запиту, вказаний у резолюції, протягом п’яти днів готує письмову відповідь про направлення цього запиту належному розпоряднику інформації, з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо розпорядник інформації невідомий, виконавець в установлений законом термін готує письмову відповідь про причину відмови у наданні інформації.

Завантажити Додаток 1

Завантажити Додаток 2

Завантажити Додаток 3

Завантажити Додаток 4


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь