Парафіївська селищна рада
16730, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с-ще Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 62 (ЄДРПОУ-04412521)

Про потреби навчання кадрів у 2023 році

Дата: 08.09.2022 08:08
Кількість переглядів: 99

Про потреби навчання кадрів у 2023 році

 

Відповідно до вимог чинного законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, зокрема постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 6 лютого 2019 року «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» формується план-графік навчання кадрів на 2023 рік. З метою його узгодження для наступного затвердження спільним розпорядженням голови облдержадміністрації та голови обласної ради просимо Вас до 16 вересня 2022 року:

–        провести опитування посадових осіб місцевого самоврядування (щонайменше 20%) стосовно потреб у підвищенні кваліфікації на наступний рік: детальніша інформація разом із он-лайн анкетоюрозміщені за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTLAuhgYFrYYb0C0waxCpRv6IZ7a8_6-mb7dIxCMmhFkx3gw/viewform?usp=sf_link

–        надіслати пропозиції відповідної сільської, селищної, міської ради щодо видів, обсягів та тематики навчальних програм (орієнтовний перелік та форма додається).

Телефони для довідок: 774-312; 676-052; 2-66 (АТС-1).

E-mail для відповідей: chcppk@gmail.com

 

Додаток: на 5 арк.

 

З повагою

Перший заступник

голови обласної ради                                                                          Ніна ЛЕМЕШ

 

 

Бойко В.М.

098 1119353

Подання:

 

Директор Чернігівського

регіонального  центру

підвищення кваліфікації                                                           Володимир БОЙКО

 

 

АНКЕТА

вивчення потреб у підвищенні кваліфікації на 2023 рікпосадових осіб місцевого самоврядування сільських, селищних, міських рад територіальних громад Чернігівської області

          Просимо Вас відповісти на кілька запитань анкети. Її результати будуть узагальнені та використані як прогнозні показники для планування організації навчань у 2023 році.

Відповідно до діючого Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до основних обов`язків посадової особи місцевого самоврядування належить постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації (ст.8).

У Положенні про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106, визначено (п. 9) – підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом поділяються на загальні (відповідно до загальних потреб органу місцевого самоврядування) та спеціальні (відповідно до індивідуальних потреб службовця та спеціальних –органу місцевого самоврядування). Загальні та спеціальні програми за тривалістю та інтенсивністю поділяються на професійні (сертифікатні), обсягом не менше двох кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи– ЄКТС, та короткострокові – обсягом від 0,2 до 1 кредиту ЄКТС (1 кредит = 30 академічних годин).

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим для таких посадових осіб місцевого самоврядування:

 • впершепризначених на посади в органах місцевогосамоврядування, протягом року післяпризначення;
 • впершеобраних на виборну посаду, протягом року післянабуттяповноважень;
 • призначених на посаду в органимісцевогосамоврядування, не рідше одного разу на три роки;
 • обранихабозатвердженихвідповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійсненняповноважень.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

 • посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;
 • депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

Умова зарахування кредитів за таке навчання – отримання послуг у суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера).

Просимо Вас заповнити анкету до 16 вересня 2022 року включно.

 

Прізвище, ім`я та по батькові_____________________________

 

Назва територіальної громади_____________________________

 

Назва посади (з зазначенням відділу чи сектору):_______________________

 

Категорія, до якої належить посада:

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

 

Ваш ранг: ____

 

Мобільний телефон: ________________

 

Електронна пошта:__________________

 

У 2023 році Ви потребуєте підвищення кваліфікації та такими програмами:

 • загальна професійна (сертифікатна) програмапідвищення кваліфікації вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування – протягом першого року служби (обсяг – 2,2 кредити ЄКТС);
 • загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування(досвідчені) – не рідше одного разу на три роки (обсяг – 2,2 кредити ЄКТС);
 • загальна професійна (сертифікатна) програма посадових осіб місцевого самоврядуванняз англійськоїмови(обсяг – 4 кредити ЄКТС);
 • спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування; якщо так – просимо зазначити бажану для Вас тему:_____________________;
 • короткострокова програма підвищення кваліфікації (загальна чи спеціальна, обсяг: 0,2 – 1 кредит ЄКТС).

 

У 2023 році за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації Вас цікавить така тематика з Переліку пріоритетних напрямів (тем), рекомендованих Нацдержслужбою України для посадових осіб місцевого самоврядування(зазначте не більше п`яти):

- вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, національного законодавства щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю, питань універсального дизайну і доступності;

- деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території та управління деокупованою територією;

- державна   політика    у    сфері    розвитку    місцевого    самоврядування та територіальної організаціївлади;

- державна політика цифрового розвитку;

- дотримання прав людини та протидія дискримінації;

- детінізація доходів;

- електронне урядування та електронна демократія; євроатлантична інтеграція;

- європейська інтеграція;

- запобігання і протидія торгівлі людьми;

- запобігання корупції та забезпечення доброчесності;

- зміна клімату;

- кібербезпека;

- комунікація тавзаємодія;

- нормопроектувальна техніка та впровадження системи «RBM – управління, орієнтоване на результат» у сфері регіональноїполітики;

- проведення  моніторингу   та   оцінювання   проєктів,   що   реалізуються  за бюджетні кошти, методика  оцінювання  проєктів,  визначення  їх  сильних  та слабких сторін, аналіз ризиків, оцінка впливу на вигодонабувачів;

- рівні права та можливості жінок і чоловіків (гендерна рівність);

- співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, підготовка необхідних документів для участі під час виконання програм і реалізація проєктів міжнародних фінансових організацій;

- співробітництво територіальних громад;

- стратегічне планування розвитку регіонів і територіальних громад;

- стратегічне управління та планування;

- стратегічні комунікації; транскордонне співробітництво;

- удосконалення рівня володіння державною мовою;

- управління персоналом в органах місцевого самоврядування.

 

У 2023 р. за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації Вас цікавить така тематика(визначається відповідно до спеціальних потреб органу місцевого самоврядування та індивідуальних потреб у підвищенні кваліфікації посадової особи місцевого самоврядування).Можливі теми (зазначте не більше десяти):

 • Адаптація України до санітарних та фітосанітарних норм ЄС.Поводження з твердими побутовими відходами
 • Адміністративні правопорушення, пов`язані з конфліктом інтересів: законодавство та судова практика
 • Англійська мова для публічної служби
 • Брендинг як складова маркетингу територій, формування локальної ідентичності
 • Візуалізація даних (презентації), комп`ютерна графіка, інфорграфіка.
 • Використання сервісів Google у роботі посадовця
 • Впровадження змін та прийняття ефективних рішень
 • Врахування гендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи гендерно-орієнтованого бюджетування
 • Депутатмісцевої ради: статус, повноваження, організаціяроботи
 • Державно-приватне партнерство (ДПП): міжнародний досвід та українські реалії
 • Децентралізація та туризм: як громадам використатинаявнийтуристично-рекреаційнийпотенціал
 • Ділове українське мовлення у сфері державного управління
 • Етика і доброчесність
 • Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування
 • Залучення інвестицій для розвитку громад
 • Запровадження системи електронного документообігу в органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, віддаленого надання адміністративних послуг
 • Інформаційна безпека: захист системи обробки та зберігання даних
 • Кібербезпека та кібергігієна
 • Комунікації у громадах: практичні кроки до діалогу з мешканцями
 • Медіаграмотність та медіакультура публічного службовця. Інформаційний простір Чернігівщини
 • Міжмуніципальне співробітництво як механізм спільного вирішення питань місцевого значення
 • Комплексне просторове планування та застосування геоінформаційних систем в  роботі органів місцевого самоврядування
 • Мобілізаційна підготовка, організація цивільного захисту в територіальній громаді та надання громадянам якісних безпекових послуг
 • Можливості використання місцевих відновлювальних джерел енергії та енергозбереження
 • Національна  безпекаУкраїни та НАТО
 • Новели законодавства про службу в органах місцевого самоврядування
 • Новели законодавства України про працю в період воєнного стану
 • Новели земельного законодавства України. Питання ефективного управління та розпорядження об’єктами комунальної власності
 • Органи самоорганізації населення як інструмент демократії та вирішення питань місцевого значення
 • Організація роботи з документами та здійснення внутрішнього контролю в органах місцевого самоврядування
 • Організація роботи зі зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації в органах державної влади
 • Організаційні та правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг
 • Організація цивільного захисту населення та територій від засобів ураження (зброї, радіаційних, хімічних засобів тощо)
 • Основи нормопроєктування та регуляторної діяльності в органах місцевого самоврядування, підготовкааналітичнихдокументів
 • Основи партисипативного стратегічного планування. Плани відновлення.
 • Основні аспекти організації діяльності посадової особи місцевого самоврядування
 • Підготовка проєктних заявок на окремі конкурси проєктів. Грантова допомога на відновлення інфраструктури громад.
 • Повноваження та завдання старост, взаємодія з громадськістю
 • Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні
 • Практичні аспекти організації та ведення бухгалтерського обліку у бюджетних установах
 • Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству
 • Публічна служба та права людини
 • Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спортута у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності
 • Історична пам`ять: зміст, складові, як формується

Розробка містобудівної документації. Методика Мінрегіону щодо комплексного просторового планування

 • Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: створення та діяльність
 • Сприйняття змін персоналом та опір змінам
 • Соціальна підтримка пільгових категорій громадян
 • Cоціально-психологічні аспекти діяльності державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування
 • Статус кандидата до ЄС: що це означає для України

Сучасні інструменти управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування

 • Технікакомунікації та веденняпереговорів, мистецтво презентації (ділова риторика, публічний виступ)
 • Управління проєктним циклом: від ідеї до звітності (як написати хороший проєкт)
 • Управління публічними фінансами
 • Що потрібно знати про міжнародне співробітництво територіальних громад

 

У 2023 році за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації Вас цікавить така тематика(визначається відповідно до спеціальних потреб органу місцевого самоврядування та індивідуальних потреб у підвищенні кваліфікації посадової особи місцевого самоврядування). Теми власної пропозиції:

________________________

 

Дякуємо!


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь